Narkozi.com » ოფთალმოლოგია

ორსული და ახლომხედველობა

ორსული და ახლომხედველობაორსულმა ქალმა, საჭიროა ჩაიტაროს ოფთალმოლოგის კონსულტაცია, რათა წინასწარ იქნას აღმოჩენილი ისეთი მნიშვნელოვანი დაავადება რასაც მიოპია (ახლომხედველობა) ჰქვია. ამ ფაქტორის უგულებელყოფას შეიძლება სავალალო შედეგი მოყვეს (ორსულობამ და მშობიარობამ შეიძლება გააუარესოს მხედველობა და/ან დაიკარგოს კიდეც) .
ასხვავებენ სირთულის მიხედვით, სამი ხარისხის ახლომხედველობას:


• დაბალი ხარისხი – 3 დიოპტრიამდე
• საშუალო ხარისხის – 3-დან – 6-დიოპტრიამდე
• მაღალი ხარისხის _ 6-დან ზევით

დაწვრილებით


მხედველობის ნერვის დისკოს ვასკულიტი

მხედველობის ნერვის დისკოს ვასკულიტიმხედველობის ნერვის დისკოს ვასკულიტი
მხედველობის ნერვის დისკოს ვასკულიტი, სხვადასხვა ავტორს სხვადასხვა სახელწოდებით აქვს აღწერილი: პაპილოფლებიტი, მხედველობის ნერვის დისკოს ვასკულიტი, ახალგაზრდების ვენური სტაზის რეტინოპათია, ბადურას ცენტრალური ვენის არასრული თრომბოზი, რეტინალური ვასკულიტი.
მხედველობის ნერვის დისკოს ვასკულიტი, წარმოადგენს ახალგაზრდა ასაკის პირებში
განვითარებულ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს როგორც წესი მხედველობის დაქვეითებით, მხედველობის ნერვის დისკოს შეშუპებით, ვენების გაფართოებით, ჰემორაგიით.
მამაკაცები და ქალები დაახლოებით ერთნაირი სიხშირით ავადდებიან. ჩვეულებრივ ეს პროცესი ცალმხრივია, თუმცა პრაქტიკაში აღწერილი არის ორმხრივობაც.
დაავადება ვითარდება მწვავედ, ხანდახან მწვავე რესპირატორული დაავადების შემდგომ, ზოგჯერ კი - ქრონიკული ტონზილიტის ფონზე. ჩვეულებრივ, სისხლძარღვთა სისტემური დაზიანეაბა ამ დროს არ აღინიშნება (ათეროსკლეროზი, ჰიპერტონული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი და ა,შ).

დაწვრილებით


თვა­ლის ვარ­ჯი­შე­ბი

თვა­ლე­ბის ვარ­ჯი­ში სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ აღიდ­გი­ნოთ მხედ­ვე­ლო­ბა ასე ფიქ­რობს ზო­გი­ერ­თი ოპ­ტი­კო­სი. ეს ამ­ცი­რებს თვა­ლე­ბის დაღ­ლი­ლო­ბას და თვა­ლე­ბის სწრაფ დაღ­ლას, რაც, თა­ვის მხრივ, ზრდის შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბას და წარ­მა­ტე­ბას სწავ­ლა­ში. სპორ­ტსმე­ნებს შე­უძ­ლი­ათ ავარ­ჯი­შონ თვა­ლე­ბი ფო­კუ­სის და მხედ­ვე­ლო­ბის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. აი, რამ­დე­ნი­მე სწრა­ფი ვარ­ჯი­ში, რო­მელ­თა დახ­მა­რე­ბით გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ კავ­ში­რი თა­ვის ტვი­ნი ნერ­ვე­ბი კუნ­თე­ბი.
კე­დელ­ზე და­კი­დეთ ფურ­ცე­ლი ტექ­სტით. თუ ვი­დე­ო­დის­პლე­ი­თან მუ­შა­ობთ, შემ­დე­გი რამ სცა­დეთ. და­კი­დეთ ფურ­ცე­ლი კე­დელ­ზე სა­მუ­შაო ად­გუ­ი­ლი­დან 2,5 მეტრ მან­ძილ­ზე. მუ­შა­ო­ბის დროს ყო­ველ ათ წუთ­ში შე­ხე­დეთ ამ ფურ­ცელს. შემ­დეგ ისევ ეკ­რანს შე­ხე­დეთ. ასე გა­აგ­რძე­ლეთ ოც­და­ა­თი წა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ეს ვარ­ჯი­ში სა­ათ­ში ექ­ვსჯერ უფ­რო ხში­რად არ უნ­და შე­ას­რუ­ლოთ. ამ ვარ­ჯი­შის დახ­მა­რე­ბით სა­მუ­შაო დღის ბი­ლოს დაღ­ლი­ლო­ბას აღარ იგ­რძნობთ.
თვა­ლი ადევ­ნეთ დიდ თითს.

დაწვრილებით


ხე­ლის­გუ­ლე­ბის ენერ­გია

აუ­ტოთ­რე­ნინ­გი
თვა­ლებ­ზე ხე­ლის­გუ­ლე­ბი აი­ფა­რეთ, ამას გირ­ჩევთ ფი­ლო­სო­ფი­ის დოქ­ტო­რი ჯე­ნეთ გუდ­რი­ჩი, ამით ხელს შე­უს­ლით სი­ნათ­ლის მოხ­ვედ­რას თვა­ლებ­ზე. ამის მა­გივ­რად თქვე­ნი წარ­მო­სახ­ვა ქმნის ნა­თელ და ფე­რად სუ­რა­თებს, რომ­ლე­ბიც ,,გა­და­ტე­ნი­ან~ თქვენს თვა­ლებს და ხელს უწ­ყო­ბენ რე­ლაქ­სა­ცი­ას. და აი რო­გორ...
_ ხე­ლე­ბი წინ გა­იწ­ვდი­ნეთ ხე­ლის­გუ­ლე­ბით მაღ­ლა. იდაყ­ვე­ბი შე­გიძ­ლი­ათ და­აწ­ყოთ ბა­ლიშ­ზე, მუხ­ლებ­ზე, ან მა­გი­და­ზე. ღრმად ჩა­ი­სუნ­თქეთ, ჰა­ე­რი მუ­ცელ­ში შე­უშ­ვით. და­ამ­თქნა­რეთ. თვა­ლებ­ზე ხე­ლის­გუ­ლე­ბი აი­ფა­რეთ. ცხვი­რის ძვალ­ზე თი­თე­ბი გა­და­აჯ­ვა­რე­დი­ნეთ, თი­თის წვე­რე­ბი შუბ­ლზეა. და­ხუ­ჭეთ თვა­ლე­ბი.
_ ექი­მი გუდ­რი­ჩი გირ­ჩევთ წარ­მო­იდ­გი­ნოთ დე­და­მი­წის ცენ­ტრში გან­ლა­გე­ბუ­ლი ლურ­ჯი მზე. რო­გორც კი ამას მო­ა­ხერ­ხებთ, ღრმად ჩა­ი­სუნ­თქეთ. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ სხვა­დას­ხვა ფე­რის მზის სხი­ვე­ბი. სხი­ვე­ბი თქვენს ტერ­ფებს ეხე­ბა და ფე­ხებ­ში მო­ე­დი­ნე­ბა, აღ­წევს მკერ­დში და მხრებ­ში, შემ­დეგ მტევ­ნებ­ში და ხე­ლის­გუ­ლებ­ში. არ გა­ა­ხი­ლოთ თვა­ლე­ბი, ხე­ლე­ბი მო­ა­შო­რეთ და გა­იზ­მო­რეთ. და­ამ­თქნა­რეთ. რო­დე­საც იგ­რძნობთ, რომ მზად ხართ, გა­ა­ხი­ლეთ თვა­ლე­ბი. ზე­მოთ აღ­წე­რი­ლის ნაც­ვლად შე­გიძ­ლი­ათ წარ­მო­იდ­გი­ნოთ სხვა სუ­რა­თი. მა­გა­ლი­თად, წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რომ მინ­დორ­ში მი­დი­ხართ, გრძნობთ ფოთ­ლე­ბის და ბა­ლა­ხის არო­მატს. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რომ ხი­დან ვაშლს წყვეტთ. ააგ­დეთ ვაშ­ლი, წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რო­გორ გა­და­იქ­ცე­ვა ის წი­თე­ლი რე­ზი­ნის ბურ­თად.

დაწვრილებით


უც­ხო სხე­უ­ლი თვალ­ში

წამ­წა­მი, მტვე­რი ან ქვი­შის მარ­ცვა­ლი თვალ­ში მოხ­ვედ­რი­სას თით­ქოს უზარ­მა­ზა­რი ხდე­ბა. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ნე­ბის­მი­ე­რი უც­ხო სხე­უ­ლის ნა­წი­ლა­კე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­მო­ი­დევ­ნე­ბა თვა­ლის ზე­და­პი­რი­დან ცრემ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა რა­ი­მე დარ­ჩეს. გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე მარ­ტივ ხერხს, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ თვალ­ში უც­ხო სხე­უ­ლის მოხ­ვედ­რის დროს.
გა­მო­ი­ბა­ნეთ თვა­ლი. პირ­ველ რიგ­ში კარ­გად და­ი­ბა­ნეთ ხე­ლე­ბი. ზე­და ქუ­თუ­თო ქვე­და­ზე გად­მო­ი­ტა­ნეთ და ას­წი­ეთ ზე­და ქუ­თუ­თო. რამ­დენ­ჯერ­მე და­ა­ხამ­ხა­მეთ. ეს გა­მო­იწ­ვევს ცრემ­ლდე­ნას, რაც მო­ა­ცი­ლებს მტვერს ან ქვი­შის მარ­ცვალს.
ჩა­იწ­ვე­თეთ თვა­ლებ­ში თბი­ლი წყა­ლი. ეს გა­ა­ღი­ზი­ა­ნებს თვალს და გა­მო­იწ­ვევს ცრემ­ლდე­ნას.
ამო­ი­ღეთ უც­ხო სხე­უ­ლი. თუ ხე­დავთ იმას, რაც თვალ­ში მოხ­ვდა, მაგ­რამ და­ხამ­ხა­მე­ბი­სას ვერ იცი­ლებთ, შე­ე­ცა­დეთ ამო­ი­ღოთ მშრა­ლი ან სვე­ლი პირ­სა­ხო­ცით, ან ცხვირ­სა­ხო­ცით.

დაწვრილებით


რო­გორ გა­ვა­უმ­ჯო­ბე­სოთ მხედ­ვე­ლო­ბა შე­ბინ­დე­ბი­სას

რო­გორ გა­ვა­უმ­ჯო­ბე­სოთ მხედ­ვე­ლო­ბა შე­ბინ­დე­ბი­სასადა­მი­ან­თა უმე­ტე­სო­ბის­თვის სიბ­ნე­ლე­ში საგ­ნების გა­სარ­ჩე­ვად 20 წთ. სჭირ­დე­ბათ. ზო­გი­ერთს სა­ერ­თოდ არ შე­უძ­ლია სიბ­ნე­ლე­ში რა­ი­მეს და­ნახ­ვა. ამ და­ა­ვა­დე­ბას ,,ქათ­მის სიბ­რმა­ვე" ეწო­დე­ბა.
,,ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში ღა­მით მხედ­ვე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა პრობ­ლე­მა სი­ბე­რით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, ამ­ბობს ოჰა­ი­ოს შტა­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მკვლე­ვა­რი, ოფ­თალ­მო­ლო­გი­ის დოქ­ტო­რი, ერაგ ოუგ­სბურ­გე­რი. თვა­ლის ბუ­ნებ­რი­ვი ბრო­ლი ნაკ­ლე­ბად გამ­ჭვირ­ვა­ლე ხდე­ბა და სულ უფ­რო და უფ­რო იმ­ღვრე­ვა, რაც, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში იწ­ვევს კა­ტა­რაქ­ტას".
სწო­რედ ამ შუ­ა­ლე­დურ სტა­დი­ა­ზე, რო­დე­საც ბროლ­მა და­კარ­გა გამ­ჭვირ­ვა­ლო­ბა, მაგ­რამ კა­ტა­რაქ­ტა ჯერ არ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლა, ჩვე­ნი ოპ­ტი­კუ­რი სის­ტე­მა იბუ­რე­ბა და ჩნდე­ბა პრობ­ლე­მე­ბი სუს­ტი გა­ნა­თე­ბის დროს მხევ­დე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ეს ჯერ არ არის ,,ქათ­მის სიბ­რმა­ვე~, მაგ­რამ მხედ­ვე­ლო­ბა უკ­ვე დარ­ღვე­უ­ლია. მხედ­ვე­ლო­ბის ,,და­ბურ­ვის~ დროს ხდე­ბა სი­ნათ­ლის გაბ­ნე­ვა და რა­ი­მეს გარ­ჩე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა.

დაწვრილებით