Narkozi.com » ნარკოლოგია

ნარკოლოგია

ნარკოტიკი არის ნივთიერება,  რომელიც მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე თრობის ეფექტით:
ცვლის ადამიანის გუნება-განწყობას,გრძნობებსა და აღქმას.

დაწვრილებით


ნარკომანიის წინააღმდეგ პირველი ვაქცინა შეიქმნა

ნარკომანიის წინააღმდეგ პირველი ვაქცინა შეიქმნავეილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის ამერიკელმა მეცნიერებმა ექიმ რონალდ კრისტალის ხელმძღვანელობით, შეიმუშავეს ვაქცინა, რომელიც ნარკომანს ნარკომანიასთან გამკლავებაში ეხმარება.

მკვლევარებმა საცდელ თაგვებში კოკაინის საწინააღმდეგო იმუნიტეტი ერთი აცრით გამოიწვიეს.

ვაქცინის ეფექტურობის საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ის ორგანიზმში იმუნურ პასუხს იწვევს და კოკაინზე მანამდე მოქმედებს, ვიდრე ნარკოტიკი თავის ტვინამდე მიაღწევს, რაც ჰიპერაქტიურობას აფერხებს.

ამგვარად, ანტისხეული კოკაინის ნაწილაკებს შთანთქავს და ორგანიზმი კოკაინს იღებს, როგორც ზიანის მატარებელ ვირუსს, რომელიც ორგანიზმში შეიჭრა. ამგვარი ეფექტი სულ მცირე 13 კვირა მოქმედებს. ვაქცინა ორგანიზმში გამუდმებით შეყვანას არ მოითხოვს.

დაწვრილებით


"უარ­ყო­ფი­თი მიდ­გო­მის" პრო­ცე­სი

"უარ­ყო­ფი­თი მიდ­გო­მის" პრო­ცე­სიადა­მი­ა­ნე­ბის ჯგუფს, რომ­ლე­ბიც თავს ანე­ბე­ბენ მო­წე­ვას, სი­გა­რე­ტი უჭი­რავს მე­ხუ­თე და მე­ოთ­ხე თი­თით. არ­ტყა­მენ ნა­ფაზს, მაგ­რამ ბოლს არ შე­ი­სუნ­თქა­ვენ. ამავ­დრო­უ­ლად ისი­ნი უყუ­რე­ბენ ეკ­რანს, სა­დაც აჩ­ვე­ნე­ბენ სი­გა­რე­ტის ან­ტი­რეკ­ლა­მას ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნო­ებს, რომ­ლე­ბიც ზი­ან­დე­ბა მო­წე­ვის­გან. ოთახ­ში ის­მის გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი ხმა­უ­რი და პა­რა­ლე­ლუ­რად ინ­სტრუქ­ტო­რი ამ­ბობს, რომ მწე­ვე­ლე­ბი არ ღე­ბუ­ლო­ბენ სი­ა­მოვ­ნე­ბას მო­წე­ვის­გან და სულ უფ­რო მე­ტად უჩ­ნდე­ბათ ამ ჩვე­ვის გა­კონ­ტრო­ლე­ბის სურ­ვი­ლი.
,,ამ­გვა­რი ,,ნე­გა­ტი­უ­რი მო­წე­ვის~ სე­ან­სის დროს ვერც ერ­თი მწე­ვე­ლი სი­ა­მოვ­ნე­ბას ვერ მი­ი­ღებს~, ამ­ბობს პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნის ამე­რი­კუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის პრე­ზი­დენ­ტი და მო­წე­ვას­თან ბრძო­ლის პროგ­რა­მის შემ­ქმნე­ლი, ფი­ლო­სო­ფი­ის დოქ­ტო­რი, დონ პო­უ­ე­ლი.

დაწვრილებით


მწეველები უფრო ხშირად კარგავენ კბილებს

მოწევასა და კბილების დაკარგვას შორის კავშირის დადგენისთვის წარმოებული ორი სხვადასხვა ოცდაათწლიანი კვლევის რეზულტატების თანახმად, მწეველები ორჯერ უფრო ხშირად კარგავენ კბილებს ვიდრე არამწეველები.
პირველი კვლევის მიხედვით, ყოველი სამი წლის შემდეგ ხდებოდა 495 ჯანმრთელი ადამინის კბილების შემოწმება. ყველა მონაწილე გაყოფილი იყო სამ ჯგუფად: არამწეველების, მწეველებისა და იმ ადამინების ჯგუფად, რომლებმაც გამოკვლევის დროს მოწევას თავი დაანებეს. შედეგად ირკვევა, რომ კბილების დაკარგვის რისკი მცირდება მოწევაზე უარის თქმის შემდეგ, თუმცა ამ ჯგუფში რისკი მაინც მეტია იმ ადამიანებთან შედარებით, რომლებიც არასდროს არ მოიხმარდნენ თამბაქოს.
მეორე კვლევაში მონაწილეობდა 41-დან 76 წლის პოსტმენოპაუზურ პერიოდში მყოფი 583 ჯანმრთელი ქალი. შედეგებმა აჩვენა, რომ მწეველ ქალებში ყოველი ათი წლის შემდეგ ერთი ან მეტი კბილის დაკარგვის რისკი ორჯერ მატულობს არამწეველებთან შედარებით. ეს რისკი მცირდება მოწევაზე უარის შემდეგ.

დაწვრილებით


10 ფაქტი თამბაქოს შესახებ

10 ფაქტი თამბაქოს შესახებ10 ფაქტი თამბაქოს ეპიდემიისა და გლობალურ დონეზე თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

თამბაქოს ზეგავლენით იღუპება მისი მომხმარებლების ნახევარი, ამის მიუხედავად მთელ მსოფლიოში თამბაქოს მოხმარებამ საყოველთაო ხასიათი მიიღო. ეს განპირობებულია დაბალი ფასებით, გასაღების აგრესიული და საყოველთაოდ გავრცელებული პრაქტიკით, მასთან დაკავშირებული საშიშროებების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით, მისი მოხმარების წინააღმდეგ მიმართული არათანმიმდევრული სახელმწიფო პოლიტიკით.
თამბაქოს მიერ ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანი უმეტესად მრავალი წლის შემდეგ გამოვლინდება, ამიტომაც გლობალურ დონეზე თამბაქოს მოხმარების გაფართოების გამო განვითარებულმა დაავადებების ეპიდემიამ და სკვდილიანობამ ჯერ კიდევ ვერ მიაღწია თავის პიკურ დონეს.
ქვემოთ მოწოდებული ფაქტები გვიჩვენებს, როგორ ვითარდება დამანგრეველი თამბაქოს ეპიდემია, როგორია მის წინააღმდეგ ბრძოლის მდგომარეობა მთელ მსოფლიოში და როგორ შეიძლება ამ ეპიდემიის შეჩერება თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური სტრატეგიის დახმარებით.

დაწვრილებით


ნარკოტიკული საშუალებების 80 000 მომხმარებელი

ნარკოტიკული საშუალებების 80 000 მომხმარებელიექსპერტთა რეკომენდაციით, ნარკომანიის წინააღდეგ ბრძოლისთვის საჭიროა შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავება (რომელიც ორიენტირებული იქნება ადამიანის დახმარებაზე და არა დასჯაზე) და "სერიოზული დაფინანსება" პრევენციული ზომებისთვის.
"შერატონ მეტეხი პალასში" ნარკომანიასთან ბრძოლისა და მკურნალობის შესახებ ანალიტიკური ანგარიშების პრეზენტაცია შედგა. პრეზენტაცია ზიანის შემცირების განვითარების საერთაშრისო პროგრამისა და კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობდნენ, ასევე, ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო", ნარკოლოგიის ს-კ ინსტიტუტი, ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი "ახალი გზა" და დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი "ალტერნატივა ჯორჯია".
ხათუნა თოდაძე, ნარკოლგიის ს-კ ინსტიტუტის წარმომადგენელი: "დღეს საქართველოში ძალიან მაღალია ნარკოტიკების მომხმარებელთა, მათ შორის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი. ოპოიდებზე დამოკიდებულ პირთა რაოდენობა, რომლებიც მკურნალობას საჭიროებს, სავარაუდოდ, 30 000-35 000-ს აღწევს. ამ ფონზე ქვეყანაში არსებული მკურნალობა-რეაბილიტაციის სერვისები ნაკლებად შეესაბამება მკურნალობაზე მოთხოვნას.

დაწვრილებით


რატომ ვეწევით? (ნაწილი II)

რატომ ვეწევით? (ნაწილი II)თამბაქო – ეს ერთ–ერთი ლეგალურად გაყიდვადი პროდუქტია, რომელიც სწორად გამოყენებისას გარანტირებულ ზიანს აყენებს მის გამომყენებელ ადამიანს. საშუალო სტატისტიკური მწეველი 13–14 წლით ნაკლებს ცხოვრობს არამწეველზე. ყოველ ადამიანზე, რომელიც მოწევის გამო გარდაიცვალა, მოდის 20 მწეველი, რომელთაც სერიოზული დაავადებები აწუხებთ. ყოველი მოწეული სიგარეტი ცხოვრების ხანგრძლივობას 5 წუთითა და 30 წამით ამცირებს.

დედამიწაზე ეწევა 1,1 მილიარდი ადამიანი, რომელბიც შეადგენენ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის მეექვსედ ნაწილს. იმ ადამიანების ნახევარი, რომლებიც რამდენიმე წელია სიგარეტს ეწევა, კვდება იმავე მიზეზით: მსგავსი სიკვდილი დედამიწაზე ხდება ყოველ 8 წუთში(რაც ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად ეს მავნე ჩვევა კლავს დაახლ;ოებით 5 მილიონ ადამიანს). თუ მოწევის პოპულარობა იმავე ტემპით შენარჩუნდება მთელი 21 საუკუნის განმავლობაში, მაშინ ეს ჩვევა გახდება 1 მილიარდი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი.

დაწვრილებით


რატომ ვეწევით? (ნაწილი I)

რატომ ვეწევით? (ნაწილი I)თამბაქოს სამი ათასწლეული

გთავაზობთ მოვლენათა ჩამონათვალს, რომელთაც პრეცენდენტული მნიშვნელობა აქვთ ადამიანისა და თამბაქოს ურთიერთობების ისტორიაში. ეს სია აპრიორი არასრულია და მასში არ შედის ფაქტორების რიგი, რომელთაც ჯერ–ჯერობით ახსნა არა აქვთ. მაგალითად, ფარაონ რამზეს მეორის მუმიის გამოკვლევამ აჩვენა, რომ იგი იყენებდა თამბაქოსა და კოკაინს – ამ ორივე პროდუქტს ამერიკული წარმოშობა აქვთ და არ იყვნენ ცნობილნი ძველ სამყაროში კოლუმბის მოგზაურობამდე.

დაახლოებით 1000 წელს ჩვენს ერამდე ინდიელებმა სცადეს გამოეყენებინათ თამბაქო – მას ღეჭავდნენ, ეწეოდნენ და შეყავდათ ოყნის მეშვეობით(დღემდე ამის მსგავსად იყენებენ თამბაქოს აგუარუას ტომის ინდიელები, რომლებიც პერუში სახლობენ).

600 – 1000 წელს ჩვენს ერამდე. მოწევის პირველი გამოსახულება. კერამიკის ფრაგმენტი შესაბამისი სურათით აღმოჩენილია მაიას ქალაქში – უაქსატუნში(ახ.გვატემალა)., რაც ნიშნავს, რომ აქ ეწეოდნენ.

დაწვრილებით