Narkozi.com » მთავარი გვერდი » პარტნიორები

პარტნიორები

სამედიცინო პორტალი - "Narkozi.com" წარმოადგენს მუდმივად განახლებად სისტემას სამედიცინო სფეროში არსებული თანამედროვე ინფორმაციის დროული, ეფექტური და მიზნობრივი მიღებისათვის.

"Narkozi.com" გაძლევთ საშუალებას, გააცნოთ თქვენი თავი უამრავ ადამიანს, მოახდინოთ თქვენი საქმიანობისა და თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის რეკლამირება.

ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობა გავუწიოთ სხვა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებს და კომპანიებს,
თუ თქვენ გსურთ ჩვენთან თანამშრომლობა გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ..
info@narkozi.com