Narkozi.com » დაავადებები » ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი

ალკოჰოლი და საზოგადოება

ალოკოჰოლი ანუ ეთილის სპირტი რომელიც არის უფერო სითხე, აქვს სპეციფიური გემო და სუნი. ალკოჰოლი წყალში ზავდება ნებისმიერი თანაფარდობით. ეთილის სპირტი სხვადასხვა სასმელში სხვადასხვა რაოდენობითაა. მაგალითად: ლუდში 2-6%; ღვინოში9-20%; ლიქიორში 20-40%;ა რაყში 40-56%; ვისკში და ჯინში 40-55%; რომში 70-77%.

ალკოჰოლი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე დამთრგუნველად მოქმედებს, ამიტომ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ანესთეზია, კომა, სუნთქვის დათრგუნვა და სიკვდილიც კი. ორგანიზმში მოხვედრილი ალკოჰოლი სწრაფად შეიწოვება კუჭიდან და წვრილი ნაწლავებიდან
და გადადის სისხლში.

დაწვრილებით


ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი

ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი,,ამე­რი­კე­ლე­ბის მე­სა­მე­დი ამ­ბობს, რომ ალ­კო­ჰო­ლი მა­თი ოჯა­ხის მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მაა", ამ­ბობს ფსი­ქო­ლო­გი, დოქ­ტო­რი ლო­რენს მეთ­ზგე­რი. მი­ნი­მუმ ათი მი­ლი­ო­ნი ამე­რი­კე­ლი, ანუ ალ­კო­ჰო­ლის ყო­ვე­ლი მე­ა­თე მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, ქრო­ნი­კუ­ლი ალ­კო­ჰო­ლი­კია.

ალ­კო­ჰო­ლი­კე­ბის უმე­ტე­სო­ბას აქვს თან­და­ყო­ლი­ლი გე­ნე­ტი­კუ­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბა სპირ­ტი­ა­ნი სას­მე­ლე­ბის მი­მართ. ამე­რი­კე­ლი ალ­კო­ჰო­ლი­კე­ბის ნა­ხე­ვა­რი გა­ი­ზარ­და ოჯა­ხებ­ში, სა­დაც ალ­კო­ჰოლს მო­იხ­მარ­დნენ.
თუ თქვე­ნი მშობ­ლე­ბი­დან ერთ-ერთს აქვს ალ­კო­ჰო­ლი­სად­მი მიდ­რე­კი­ლე­ბა, ალ­კო­ჰო­ლი­კად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის თქვე­ნი შან­სე­ბი 30%-ით იზ­რდე­ბა. ხო­ლო თუ ორი­ვე მშო­ბე­ლი სვამს ალ­კო­ჰო­ლი­კად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის შან­სი 5-ჯერ იზ­რდე­ბა.
მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ზოგ­ჯერ ამ პრობ­ლე­მას გა­ნი­ხი­ლა­ვენ სუს­ტი ნე­ბის­ყო­ფის, ან არამ­ყა­რი მო­რა­ლის თვალ­საზ­რი­სით, სი­ნამ­დვი­ლე­ში ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი და­ა­ვა­დე­ბაა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან გავს დი­ა­ბეტს.

დაწვრილებით


სას­მელს არა!

სას­მელს  არა!

ერ­თი ორი კათ­ხა კუ­დი ან ჭი­ქა ღვი­ნო ბევრ ადა­მი­ანს სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებს. მაგ­რამ და­ფიქ­რდით რამ­დე­ნი უსი­ა­მოვ­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მოჰ­ყვეს ამას. და­ვიწ­ყოთ იმით, რომ ამა­ში ხარ­ჯავთ ფულს და დროს, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლი­ათ უფ­რო სა­სი­ა­მოვ­ნოდ და­ხარ­ჯოთ. თუ სახ­ლის­გან მო­შო­რე­ბით და­ლი­ეთ, გზად შე­იძ­ლე­ბა რა­ი­მე ხი­ფა­თი შე­გემ­თხვეთ. ხო­ლო თუ სახ­ლამ­დე მი­აღ­წი­ეთ, დი­ლით სა­ში­ნე­ლი თა­ვის ტკი­ვი­ლი გა­გაღ­ვი­ძებთ და აზ­რე­ბის მოკ­რე­ბა­საც ვერ მო­ა­ხერ­ხებთ. ამას გარ­და ზი­ანს მი­ა­ყე­ნებთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას და ადა­მა­ი­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას.


ზო­გი­ერთ ადა­მა­ინს აქვს სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ალ­კო­ჰოლ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. თუმ­ცა სხვაგ­ვა­რა­დაც ხდე­ბა. ,,ყო­ველ­თვის მო­ი­ძებ­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ალ­კო­ჰოლს სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში მი­მარ­თავს. არი­ან ისე­თე­ბიც, რომ­ლე­ბიც ბლო­მად სვა­მენ, მაგ­რამ ერ­თი-ორი ჭი­ქის შემ­დეგ თა­ვის შე­კა­ვე­ბა შე­უძ­ლი­ათ", ამ­ბობს ფო­ლო­სო­ფი­ის დოქ­ტო­რი ლო­რენს მეთ­ზგე­რი.

დაწვრილებით


ქალებში ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება

ქალებში ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებაქალებში ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება სარძევე ჯირკვლის კიბოს განვითარების რისკის 50%-ით მატებას იწვევს

საშუალო ასაკის ქალებზე ბრიტანეთის ჯანდაცვის მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ქალებს, რომლებიც სვამენ ნორმაზე მეტს, კვირაში 14 პორცია სპირტიან სასმელს და მეტს, აღენიშნებათ სარძევე ჯირკვლის კიბოს განვითარების 50%-ით მეტი შანსი იმ ქალებთან შედარებით, რომლებიც საერთოდ არ სვამებ ან სვამენ ზომიერად.
როგორც ირკვევა, ალკოჰოლი ყოველწლიურად მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში სარძევე ჯირკვლის კიბოს 2000-ზე მეტი შემთხვევის მიზეზია.
როგორც დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრი აღნიშნავს, ზოგი სვამს ზედმეტს მხოლოდ იმიტომ, რომ წარმოდგენა არა აქვს სინამდვილეში რამდენ ერთეულ ალკოჰოლს ღებულობს.

დაწვრილებით